Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Efekt synergii: Łączenie energii słonecznej z innymi odnawialnymi źródłami energii

2023-12-13

Efekt synergii: Łączenie energii słonecznej z innymi odnawialnymi źródłami energii

Nie jest tajemnicą, że energia słoneczna nie jest uniwersalnym rozwiązaniem i nigdy nie miała nim być. Oprócz energii słonecznej istnieją inne odnawialne źródła energii, które w połączeniu z energią słoneczną tworzą efektywną i bogatą energetycznie mieszankę. Wśród tych źródeł są elektrownie wiatrowe i wodne, instalacje biogazowe i hybrydowe, pompy ciepła, instalacje geotermalne oraz oczywiście magazyny energii do przechowywania i zwiększania efektywności odnawialnych źródeł energii. W połączeniu z energią słoneczną dają one sensowne możliwości, które przyspieszają transformację energetyczną.

Potencjał systemów hybrydowych: Łączenie energii słonecznej i wiatrowej

Energia słoneczna i wiatrowa doskonale się uzupełniają. Instalacja elektrowni wiatrowych i słonecznych w tym samym miejscu zwiększa produkcję energii i w pewnym stopniu kompensuje spadki produkcji jednej z tych instalacji – na przykład w nocy lub przy braku wiatru. Tego rodzaju system hybrydowy pozwala na stabilizację produkcji energii na pewnym poziomie, co zapewnia ciągłość dostaw. Efektywność energetyczna wzrasta, zależność od energii z paliw kopalnych maleje, a także zmniejsza się zależność od sieci publicznej.

Energia słoneczna i wodna: Zrównoważone partnerstwo

Ta kombinacja jest szczególnie interesująca, ponieważ w określonych projektach oferuje doskonałe warunki. Na przykład zapory wodne mają zazwyczaj duże, spokojne powierzchnie wodne dzięki zbiornikom retencyjnym. Znalezienie odpowiednich terenów jest w przypadku energii wiatrowej centralnym problemem, który często spotyka się z oporem i jest trudny do rozwiązania. Uzyskanie zgody na pływające instalacje słoneczne na zbiornikach wodnych jest co prawda również skomplikowane, ale nie tak trudne jak w przypadku elektrowni wiatrowych. Ponadto, takie instalacje są stosunkowo łatwe do zainstalowania oraz wymagają niewielkiej konserwacji. Przed uzyskaniem zgody należy przeanalizować warunki prawne, potencjalny wpływ na środowisko i wyzwania techniczne.

Warto również zwrócić uwagę na badanie przeprowadzone przez National Renewable Energy Laboratory (NREL). Naukowcy obliczyli, że możliwe byłoby pokrycie prawie połowy obecnego zapotrzebowania na energię elektryczną na świecie za pomocą instalacji solarnych umieszczonych na zbiornikach wodnych elektrowni wodnych i na wodach elektrowni szczytowo-pompowych. Przykład ten pokazuje, jak efektywne mogą być systemy hybrydowe i jak sensowna jest integracja odnawialnych źródeł energii.

Integracja energii słonecznej w istniejących systemach odnawialnych źródeł energii

Zasadniczo każda forma odnawialnych źródeł energii jest pozytywna. Istnieją jednak rozwiązania, które ze względu na swoją wydajność nie są szczególnie efektywne. Zastosowanie poszczególnych metod zależy zatem w dużej mierze od ich sensowności, lokalnych warunków, przepisów prawnych oraz akceptacji społecznej. Energia słoneczna należy do najbardziej rozpowszechnionych form zrównoważonej produkcji energii i jest w dużej mierze akceptowana przez społeczeństwo. Przemysł pracuje również nad tym, aby oprócz funkcjonalności spełniać estetyczne oczekiwania klientów. Produkty stają się coraz bardziej dyskretne i technicznie zaawansowane. Specjalne rozwiązania, takie jak dachówki solarne stosowane w ochronie zabytków lub moduły solarne dopasowane kolorystycznie do dachu, coraz bardziej integrują się z budynkami i nie są już postrzegane jako elementy zakłócające. Prostym formom paneli słonecznych sprzyjają minimalistyczne koncepcje projektowe współczesnej architektury. Nowoczesne domy często mają białe elewacje, ciemnoszare okna i czarne dachówki. Czarne moduły solarne są prawie niewidoczne i dobrze komponują się z ogólnym designem, dzięki czemu budynki wyglądają kompaktowo i nowocześnie. W połączeniu z nowoczesnymi magazynami energii powstaje bardzo efektywna mieszanka, która zapewnia wysoki stopień autonomii energetycznej. Stopień autonomii może wynosić od 30 do 80 procent, w zależności od wielkości instalacji.

Trendy przyszłości: Innowacyjne kombinacje odnawialnych źródeł energii

Przykład instalacji solarnych, a także inne przykłady, jasno pokazują, jak ważne są efekty synergii w produkcji energii. Hybrydowe systemy energii odnawialnej już teraz mają sens przy obecnym stanie techniki. Technologia w poszczególnych dziedzinach jest jednak ciągle rozwijana. Nie uwzględniliśmy jeszcze technologii magazynowania energii, która również szybko się rozwija, w dużej mierze dzięki przemysłowi motoryzacyjnemu, który wprowadził dużą zmianę w technologii napędowej dzięki napędowi elektrycznemu. Wiele osób czeka również z niecierpliwością na możliwość wykorzystania swojego pojazdu jako mobilnego magazynu energii. Połączenie energii słonecznej i mobilnego magazynu energii wraz z technologią inteligentnego domu może przynieść znaczący postęp.

Kolejnym obiecującym rozwiązaniem jest wodór. Tutaj również trwają intensywne prace rozwojowe. Wodór, podobnie jak magazyny energii, stanowiłby kolejną możliwość magazynowania energii. W połączeniu z technologią solarną możliwe byłoby tworzenie instalacji wyspowych nawet w odległych miejscach, gdzie magazynowanie wodoru jako nośnika energii może być preferowane zamiast baterii z różnych powodów. Powody te mogą obejmować ograniczoną pojemność baterii. Choć standardowe i gotowe do wprowadzenia na rynek instalacje jeszcze nie istnieją, to już teraz funkcjonują laboratoria, które skutecznie pracują nad tym rozwiązaniem.

Pokaż więcej wpisów z Grudzień 2023
pixel