Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Ekologiczny wpływ paneli słonecznych na świat zwierząt

2023-09-27

Ekologiczny wpływ paneli słonecznych na świat zwierząt

Temat ekologicznego wpływu instalacji solarnych na świat zwierząt może na pierwszy rzut oka zaskakiwać. Jednak po dokładniejszym przyjrzeniu się, ujawnia się głębszy sens i pojawiają się zadziwiające wnioski. Pozytywny wpływ instalacji solarnych na zwierzęta jest bowiem nie do przecenienia. Potwierdzają to obecnie szeroko zakrojone badania. Dotychczas panele słoneczne były uważane za przyjazne dla środowiska, teraz jednak muszą być postrzegane w szerszym kontekście, który przyznaje im znaczący wkład w ochronę środowiska.

Wprowadzenie: Zrozumienie wzajemnych relacji między instalacjami solarnymi a światem zwierząt

Aby rozwiać nieporozumienia, należy zaznaczyć, że w tym artykule nie chodzi o instalacje fotowoltaiczne montowane na dachach skośnych. Chodzi raczej o instalacje na terenach zielonych lub nieużytkach, do których należą również instalacje solarne na zielonych dachach w obszarach wiejskich i miejskich.

Badania wykazały, że instalacja paneli słonecznych na terenach zielonych tworzy nowe siedliska dla roślin i zwierząt. Stwierdzono również, że w wielu miejscach osiedlają się gatunki zagrożone wyginięciem. Wzajemne oddziaływanie instalacji solarnych i świata zwierząt jest zatem niezwykle pozytywne. Dużą zaletą instalacji solarnych w porównaniu z turbinami wiatrowymi jest to, że nie mają one ruchomych części. Zapewniają one całkowicie spokojne otoczenie. Gleby są zasilane wodą deszczową i chronione przed nadmiernym nasłonecznieniem. W ten sposób powstaje przyjazne środowisko życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt.

Studium przypadku: Pozytywny i negatywny wpływ paneli słonecznych na różne gatunki zwierząt

Gdzie jest światło, tam jest i cień. To powiedzenie chyba najlepiej pasuje do opisu instalacji solarnych. Podczas gdy dla niektórych gatunków zwierząt instalacja zestawu solarnego ma bardzo pozytywne skutki, dla innych mogą być one mniej korzystne. Niektóre gatunki owadów mogą być na przykład zdezorientowane spektrum barw paneli słonecznych i uznawać je za powierzchnie wodne. Ponieważ wszystkie pola solarne są ogrodzone, ruch dla dzikich zwierząt, takich jak sarny, wilki, bobry i wiele innych, jest ograniczony. Ich siedliska kurczą się, co może prowadzić do ograniczenia populacji. Niektóre gatunki zwierząt mogą również być zaniepokojone przez regularne konserwacje instalacji.

Do pozytywnych skutków należy fakt, że obszary pod panelami mogą rozwijać się naturalnie, ponieważ nie są one interesujące dla operatora, o ile instalacja nie jest częścią gospodarstwa rolnego. Wiele ptaków wykorzystuje chroniony obszar pod panelami słonecznymi do gniazdowania. Stwierdzono również ogólny wzrost koncentracji owadów, gadów i jaszczurek. Szczególną atrakcją jest jednak odkrycie, że na tych terenach osiedlają się również zagrożone gatunki zwierząt z czerwonej listy, a ich populacje się odbudowują. Do takich gatunków należą na przykład różne chrząszcze z rodzaju biegaczowatych.

Jak wspomniano wcześniej, jedną z zalet instalacji solarnych jest to, że nie mają one ruchomych części. Z tego powodu instalacje te nie stanowią zagrożenia dla zwierząt i owadów.

Strategie minimalizacji negatywnych skutków dla lokalnej fauny

Jedną z ważnych strategii jest promowanie wykorzystania nieużytków do zakładania pól solarnych. Instalacje na wolnych przestrzeniach, które nie są wykorzystywane rolniczo, są dotowane w wysokości 20 procent. Maksymalne wsparcie wynosi 500 000 euro. W ten sposób powstaje zachęta dla przedsiębiorstw niezwiązanych z rolnictwem do tworzenia pól solarnych i tym samym zapewnienia dodatkowego siedliska dla lokalnej fauny.

Opisywane negatywne skutki ogrodzeń można złagodzić do pewnego stopnia, pozostawiając wolne przestrzenie w dolnej części ogrodzenia, co pozwala mniejszym gatunkom zwierząt na swobodne poruszanie się.

Ponadto niektórzy operatorzy pól solarnych rezygnują z użycia robotów koszących, które mogą być śmiertelnymi pułapkami dla mniejszych zwierząt. Zamiast tego coraz częściej wykorzystywane są owce. Jest to bardziej ekologiczna forma pielęgnacji pól i trawników.

Perspektywy na przyszłość: Rozwój ekologicznych instalacji solarnych

Dużą zaletą instalacji solarnych jest to, że już teraz wnoszą one znaczący wkład w zaopatrzenie energetyczne Niemiec i innych części świata oraz w zmniejszenie wykorzystania paliw kopalnych.

Ważny wkład w większą przyjazność dla środowiska wnoszą działy badawczo-rozwojowe firm produkcyjnych. Pracują one nad coraz bardziej wydajnymi i efektywnymi ogniwami słonecznymi. Obecnie wiele energii "marnuje się", ponieważ ogniwa mogą wykorzystać tylko część energii słonecznej. Obecnie sprawność wynosi około 20 procent. Nowe, obiecujące podejście ma na celu zwiększenie sprawności do niemal 30 procent. Nadzieją jest ogniwo słoneczne Perowskit. Inne podejścia to okrągłe ogniwa słoneczne lub nawet ruchome ogniwa słoneczne, które inspirowane słonecznikiem, obracają się w kierunku słońca. UCLA prowadzi badania nad tym projektem i chce w ten sposób wykorzystać do 90 procent energii słonecznej. Projekt Uniwersytetu Nowojorskiego osiągnął rzeczywiste wyniki, wykorzystując specjalną folię do wykorzystania 82 procent energii świetlnej. Jest to absolutny rekord w porównaniu do obecnego stanu techniki. Do niedawna uważano, że potencjał efektywności instalacji solarnych jest wyczerpany, ale dziś patrzymy z dużą nadzieją w przyszłość. Kolejnym interesującym pytaniem będzie, jak daleko sztuczna inteligencja (AI) wpłynie na dalszy rozwój. Już teraz AI odgrywa ważną rolę w procesach produkcji ogniw słonecznych. Można się spodziewać, że wpływ ten znacznie wzrośnie w tym i wielu pokrewnych obszarach.

Pokaż więcej wpisów z Wrzesień 2023
pixel