Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Energia słoneczna w mieście: Droga do zielonych ogrodów na dachach

2023-11-02

Energia słoneczna w mieście: Droga do zielonych ogrodów na dachach

Zmiany klimatyczne mają na nas ogromny wpływ, a ich skutki są znane od dziesięcioleci. Miasta będą szczególnie narażone na ich skutki w nadchodzących latach i dekadach, ponieważ już teraz zmagają się z wyższymi temperaturami. Przyczyny tego to gęsta zabudowa na małej przestrzeni oraz niewielka ilość zieleni. Dodatkowo ciepło emitowane z transportu, przemysłu i gospodarstw domowych. Wszystko to tworzy przepis na wyższe temperatury, większe stężenie zanieczyszczeń, niską wilgotność powietrza i niewielką cyrkulację powietrza. W niektórych obszarach prawodawca już podjął działania, takie jak przejście na elektromobilność. Pracuje się także nad miejskimi koncepcjami zazielenienia.

Podstawowe problemy to energia, emisje zanieczyszczeń i wzrost temperatury. Jednym ze sposobów przeciwdziałania tym problemom jest wyposażenie dachów w zielone i słoneczne instalacje.

Wprowadzenie do miejskiej technologii słonecznej: Potencjał i możliwości

Aby zastąpić energię pochodzącą z paliw kopalnych, energia słoneczna jest ważnym i przyszłościowym rozwiązaniem. Obecnie panele słoneczne w Niemczech produkują około 9% całkowitego zużycia energii elektrycznej. Aby zobrazować, jak duży potencjał mają dachy pod kątem energii słonecznej, badanie przeprowadzone przez różne uniwersytety przy użyciu sztucznej inteligencji wykazało, że same globalne powierzchnie dachowe wynoszące około 200 000 kilometrów kwadratowych wystarczą, aby zaspokoić światowe zapotrzebowanie na energię. Można więc myśleć, aby zrównoważony rozwój miast oprzeć na energii słonecznej. Oprócz dachów, rozwiązania słoneczne mogą być również instalowane na balkonach i elewacjach. Dzięki temu prywatne osoby mogą kupować miejskie rozwiązania słoneczne, przyczyniając się do ochrony środowiska i jednocześnie obniżając swoje koszty energii.

Integracja paneli słonecznych w ogrodach dachowych: Praktyczne przykłady i koncepcje projektowe

Jak już wspomniano, przestrzeń miejska stoi przed wielkimi wyzwaniami. Oprócz energii, głównym tematem są rosnące temperatury. Efektywnym i jednocześnie prostym środkiem zaradczym jest zazielenienie miasta. Oprócz zieleni na poziomie gruntu, również dachy oferują doskonałą przestrzeń do zazielenienia. W połączeniu z zielonymi dachami można również zainstalować panele słoneczne. Oba środki doskonale się uzupełniają, a istnieją już innowacyjne miejskie projekty solarne. Dzięki temu energia słoneczna w miastach jest efektywnie wykorzystywana, a zielone dachy zasilane energią słoneczną przyczyniają się do tworzenia zrównoważonych budynków.

Ekologiczne i społeczne korzyści zielonych dachów z energią słoneczną

Niemiecka Służba Meteorologiczna opublikowała w swojej „Analizie termicznego działania zielonych dachów za pomocą modelowania klimatu miejskiego”, że sama zieleń na dachach może obniżyć temperaturę w miastach nawet o 0,8 stopnia. W połączeniu z sadzeniem drzew i innymi zazielenieniami ten efekt wzrasta. Marketing miejski Austrii reklamuje, że można osiągnąć ogólną odczuwalną redukcję temperatury nawet o 13 stopni, ponieważ oprócz samego spadku temperatury, znaczenie mają również inne czynniki, takie jak wilgotność powietrza, wiatr i cień.

Skutki obniżenia temperatury są wielorakie. Człowiek jest na przykład najwydajniejszy przy temperaturach od 20 do 22 stopni. Według Izby Przemysłowo-Handlowej w Norymberdze, zdolność koncentracji i wydajność spadają o około 5% z każdym kolejnym stopniem. Zbyt wysokie temperatury mają więc bezpośredni wpływ na wydajność gospodarczą. Aby temu przeciwdziałać, zazwyczaj instalowane są klimatyzacje, które z kolei zwiększają zapotrzebowanie na energię i powodują wyższe koszty. Zielone dachy zasilane energią słoneczną bezpośrednio przeciwdziałają temu problemowi, przyczyniając się do tworzenia zrównoważonych budynków. To konkretne przykłady, dlaczego zazielenienie dachów w połączeniu z technologią słoneczną to dobry sposób na zmierzenie się z istniejącymi i przyszłymi wyzwaniami.

Oprócz korzyści ekologicznych, nie należy zapominać o korzyściach społecznych. Przyjemne temperatury sprawiają, że ludzie chętniej nawiązują kontakty społeczne. Zielone otoczenia wzmacniają więzi społeczne w obszarach miejskich. Dowodem na to są badania zespołu pod kierunkiem dr. Scotta Ogletree z Uniwersytetu w Edynburgu. Zespół odkrył w badaniu, że wzrost zielonych przestrzeni w obszarach miejskich prowadzi do spadku przestępczości. W 300 z 301 badanych miast USA odnotowano mniej przestępstw przeciwko mieniu, a w 289 z 300 miast mniej przestępstw z użyciem przemocy.

Wyzwania i rozwiązania przy wdrażaniu systemów solarnych w obszarach miejskich

Często pierwsze pytanie dotyczy opłacalności instalacji słonecznej. Odpowiedź na to pytanie jest stosunkowo prosta. Jeśli wybrana powierzchnia dachowa pozwala na instalację i nie jest zacieniona, jest ona zazwyczaj opłacalna. Opłacalność oznacza w tym kontekście nie tylko bezpośrednie wynagrodzenie lub bezpośrednie wykorzystanie wyprodukowanej energii, ale także zaoszczędzoną energię z paliw kopalnych, która przyspiesza zmiany klimatyczne i prowadzi do ogromnych kosztów wynikających z ich skutków.

Kolejnym punktem jest wygląd miasta i integracja systemów solarnych z istniejącą architekturą. Na ten temat istnieje już wiele udanych studiów przypadku z różnych części Europy, które dokumentują wdrożenie w obszarach miejskich. Planiści miejscy mogą korzystać z doświadczeń tych studiów przypadku i dostosowywać je do swoich potrzeb.

Ogólnie rzecz biorąc, temat energii słonecznej w połączeniu z zielonymi dachami oferuje niezwykłe możliwości poprawy jakości życia w wielu obszarach.

Pokaż więcej wpisów z Listopad 2023
pixel