Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Europejski Zielony Ład: Szanse dla firm solarnych

2023-09-13

Europejski Zielony Ład: Szanse dla firm solarnych

Tzw. „Europejski Zielony Ład” został przedstawiony przez Komisję Europejską w 2019 roku. Jego celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych do zera do roku 2050, co ma uczynić Europę pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie. Aby osiągnąć ten cel, Unia Europejska inwestuje znaczne środki i zamierza znacznie zwiększyć wydatki w tym obszarze. Inicjatywa ta opiera się na wnioskach z corocznych raportów IPPC, które dokumentują już teraz dramatyczne zmiany. Prognozy przewidywały te dramatyczne zmiany dopiero na koniec tego stulecia. Chociaż naukowcy przewidywali te rozwinięcia, to szybkość ich wystąpienia jest zaskakująca. Od kilku lat obserwujemy poważne susze, także w naszych szerokościach geograficznych, pożary lasów na dużą skalę są obserwowane na całym świecie, a wydzielanie dużych ilości CO2 dodatkowo wzmacnia efekt cieplarniany.

Dlatego nadrzędnym celem jest wprowadzenie nowych technologii do zrównoważonej produkcji energii. Niepewna globalna sytuacja polityczna dodatkowo zwiększa presję na stanie się niezależnym energetycznie.

Przegląd Europejskiego Zielonego Ładu

Środki mające na celu osiągnięcie tych celów są różnorodne. Dotyczą one regulacji rynku finansowego, zaopatrzenia w energię, transportu, handlu, przemysłu oraz leśnictwa i rolnictwa. Rok 1990 został ustalony jako punkt odniesienia dla działań redukcyjnych CO2. Początkowo zakładano redukcję emisji CO2 do 2030 roku o 40%, ale cel ten został podniesiony do 50-55%.

Jak firmy solarne mogą skorzystać z Zielonego Ładu

Ponieważ tradycyjna produkcja energii ma duży udział w emisji CO2, producenci komercyjnej energii słonecznej znajdują się w centrum zainteresowania i szczególnie korzystają z celów UE dotyczących energii odnawialnej.

UE koncentruje się na trzech głównych punktach. Chce zapewnić bezpieczne i przystępne cenowo zaopatrzenie w energię w UE, w pełni zintegrowany, połączony i zdigitalizowany rynek energii UE, energooszczędne budynki oraz sektor energetyczny oparty głównie na źródłach energii odnawialnej. Aby to osiągnąć, niezbędne są inwestycje w zielone technologie, które przewidują dobrą przyszłość dla energii słonecznej w UE.

Konkretnie, UE chce zintegrować systemy energetyczne w sieć. Planuje także rozbudowę wsparcia dla źródeł energii odnawialnej, co obejmuje również wspieranie innowacyjnych technologii w branży solarnej, które mogą jeszcze bardziej zwiększyć efektywność paneli słonecznych.

Wyzwania i przeszkody dla branży solarnej w ramach Zielonego Ładu

Mimo że UE wyraźnie popiera rozwój energii słonecznej, niektóre państwa członkowskie nadal wahają się i nie wspierają finansowo branży solarnej w takim stopniu, jak zakładały plany UE. Program REPower-EU UE miał przygotować grunt pod powszechny rozwój energii słonecznej. Niestety, nie wszystkie państwa członkowskie zdecydowały się skorzystać z tej możliwości. Jednak dla pozostałych państw perspektywy są optymistyczne, a przedsiębiorcy solarni mogą liczyć na wsparcie w realizacji swoich przedsięwzięć. W Niemczech zarówno komercyjni, jak i prywatni operatorzy instalacji słonecznych otrzymują ulgi podatkowe. Operatorzy komercyjni mniejszych instalacji mogą dodatkowo cieszyć się ulgami podatkowymi z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 roku i w przyszłości z mniejszą biurokracją. Właśnie ulgi podatkowe dla inwestycji solarnych są krokiem w dobrym kierunku i tworzą realną zachętę do zakupu kolejnych paneli słonecznych oraz zakładania nowych instalacji lub rozbudowy istniejących, z uwzględnieniem regulacji UE dotyczących paneli słonecznych.

Perspektywy przyszłościowe: Rola przemysłu solarnego w zielonej Europie

Z kręgów ekspertów słychać, że wyznaczone cele UE są bardzo ambitne i trudne do osiągnięcia. Szczególnie w branży energetyki wiatrowej rozwój mocy wiatrowych jest utrudniony z powodu masowego oporu społeczeństwa i przeszkód prawnych. Jeśli więc nadrzędne cele mają pozostać, konieczne będzie skupienie się na innych obszarach, takich jak energia słoneczna. Perspektywy są więc bardzo dobre, tym bardziej, że istnieje tu jeszcze sporo potencjału. Z rosnącymi cenami energii na rynku z jednej strony wzrośnie presja na gospodarstwa domowe, podczas gdy z drugiej strony zwiększą się zachęty dla komercyjnych operatorów instalacji słonecznych.

Ponieważ równolegle inwestuje się dużo środków w badania i rozwój, możemy oczekiwać, że przyszłe instalacje słoneczne będą jeszcze bardziej efektywne i tańsze. W połączeniu z osiągnięciami technicznymi w zakresie magazynowania energii oraz cyfrowej sieci, inteligentnych technologii oraz dodatkowych ulg podatkowych i finansowych zachęt ze strony państw, wynikające korzyści powinny dostarczyć wystarczających motywacji dla wszystkich stron, aby wykorzystać wszystkie możliwości instalacji systemów słonecznych. Przemysł solarny powinien skorzystać na sytuacji we wszystkich sektorach, od małych instalacji balkonowych po duże instalacje komercyjne.

Aktualne dane dotyczące sprzedaży i instalacji w zakresie paneli słonecznych i magazynów energii pokazują ponadto, że branża ta ewoluowała od produktu niszowego lat 90. do branży masowej i osadzonej w głównym nurcie społeczeństwa.

Pokaż więcej wpisów z Wrzesień 2023
pixel