Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Integracja systemów solarnych w zabytkowych budynkach: Równowaga między ochroną a innowacją

2023-12-06

Integracja systemów solarnych w zabytkowych budynkach: Równowaga między ochroną a innowacją

Choć zabytkowe budynki nie zawsze podlegają ochronie konserwatorskiej, ponieważ oprócz wieku budynku ważna jest także jego wartość kulturowa, historyczna lub naukowa, właściciele takich obiektów mają ogólnie pewną odpowiedzialność wobec historycznych budowli. Pytanie brzmi więc, jak można wywiązać się z tej odpowiedzialności, implementując systemy solarne w zabytkowe budynki. Jakie wyzwania istnieją przy integracji systemów solarnych w starych budynkach?

Wyzwania przy instalacji systemów solarnych w zabytkowych budynkach

Nawet w przypadku budynków niechronionych istnieją pewne wyzwania. W obu przypadkach jednak mamy zazwyczaj do czynienia z substancją budowlaną, która powstała w czasach, gdy o energii słonecznej jeszcze nie myślano. Jednym z wyzwań może być już sam wiek substancji budowlanej i wynikające z tego problemy. Kolejnym słabym punktem starych budynków jest często nośność dachu, ponieważ belki mogą być osłabione z powodu wieku. Dodatkowo belki starych konstrukcji są często bardzo wąskie w porównaniu do nowoczesnych konstrukcji i mogą nie być wystarczająco stabilne, aby utrzymać system solarny. Stare dachówki mogą również stanowić problem, ponieważ z powodu wieku mogą być kruche lub popękane, gdy się nimi manipuluje. Innym punktem są warunki elektrotechniczne budynku i pytanie, czy instalacja spełnia wymagania dotyczące systemu solarnego. W przypadku budynków objętych ochroną konserwatorską konieczne jest również uzyskanie zgody odpowiednich władz na wszelkie zmiany budowlane. Dla właścicieli zabytkowych budynków są jednak dobre wiadomości. Niektóre kraje związkowe, takie jak Badenia-Wirtembergia i Nadrenia Północna-Westfalia, dostosowały swoje przepisy w ten sposób, że ich władze ochrony zabytków mają regularnie udzielać zgody na instalację systemów fotowoltaicznych i termicznych pod pewnymi warunkami estetycznymi. Praktyka ta uwzględnia pilność działań w obliczu zmian klimatycznych. Instalacja systemów solarnych w zabytkowych budynkach jest więc teraz często możliwa, ponieważ w imię ochrony klimatu priorytetem jest poprawa efektywności energetycznej historycznych budowli.

Innowacyjne technologie i podejścia do energii solarnej w ochronie zabytków

Bardzo ważnym punktem jest optyczne dostosowanie systemów solarnych do danego zabytkowego budynku. Dostosowanie paneli słonecznych do historycznej architektury ma kluczowe znaczenie dla ochrony zabytków. Inną możliwością jest montaż paneli słonecznych pod dachem i zastąpienie dachówek dachówkami akrylowymi. Ta metoda konstrukcji sprawia, że kolorystyczne dostosowanie paneli słonecznych staje się zbędne. Która metoda jest jednak odpowiednia, należy uzgodnić z odpowiednimi władzami ochrony zabytków, aby uniknąć nieporozumień.

Przykłady udanej integracji systemów solarnych w zabytkowych budynkach

Jednym z najsłynniejszych przykładów integracji technologii solarnej w zabytkowym budynku jest wyposażenie Pałacu Bellevue w Berlinie, siedziby Prezydenta Niemiec. Niemiecki inżynier i wynalazca opracował w swoim średniej wielkości przedsiębiorstwie dachówki solarne dla zabytków. Produkt był tak imponujący, że natychmiast zainteresował się nim urząd prezydencki. Projekt został zrealizowany w 2010 roku i obecnie na dachu siedziby Prezydenta Niemiec znajduje się 18 000 dachówek solarnych. Wynalazca ten jako pierwszy podjął się tego wyzwania z gotowym do wprowadzenia na rynek produktem. Jego produkt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem już przy wprowadzeniu na rynek i pierwszej prezentacji na targach, co zaowocowało zamówieniami z całej Europy.

Inne przykłady udanej integracji to wyposażenie zamku Neuschwanstein w Bawarii oraz zamku Lichtenstein w Badenii-Wirtembergii. Wszystkie trzy instalacje są estetycznie udane i niewidoczne z ulicy.

W przypadku zabytkowych budynków koszty utrzymania są często stosunkowo wysokie. Wszystkie działania prowadzące do obniżenia kosztów są zatem dla właścicieli zabytkowych budynków bardzo pożądane. W poniższym akapicie omówiono, jak państwo reaguje na bieżące problemy związane ze zmianami klimatycznymi i łagodzi przepisy dotyczące ochrony zabytków na korzyść energii solarnej. Oprócz wymienionych wyżej przykładów udanej integracji technologii solarnej w zabytkowych budynkach istnieje wiele innych, takich jak kościół św. Jerzego we Fryburgu, kościół św. Michała w Hamburgu, kościół Frauenkirche w Dreźnie, zamek Hohenzollern czy pałac Sanssouci w Poczdamie.

Wytyczne i najlepsze praktyki dla integracji systemów solarnych w zabytkowych budynkach

Wytyczne i najlepsze praktyki dotyczące instalacji systemów solarnych w ochronie zabytków są zasadniczo określane przez odpowiednie władze ochrony zabytków. Ministerstwo Nauki i Sztuki Hesji, jako najwyższa władza ochrony zabytków, opracowało jasny zestaw zasad dotyczących zgody na instalację systemów solarnych na zabytkowych budynkach. Zasady te obejmują wymagania prawne procesu zgody oraz przepisy dotyczące decyzji o zastosowaniu. Dla właścicieli zabytkowych budynków dokument zawiera również wskazówki i sugestie dotyczące rozwiązania możliwych problemów przy instalacji systemów solarnych. Pokazuje to, że władze państwowe są bardzo zainteresowane tematem energii solarnej i oprócz uproszczonych procesów zgody, dostarczają również wskazówki i porady dotyczące instalacji.

Pokaż więcej wpisów z Grudzień 2023
pixel