Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Redukcja śladu węglowego w przedsiębiorstwach dzięki energii słonecznej

2024-01-10

Redukcja śladu węglowego w przedsiębiorstwach dzięki energii słonecznej

Podobnie jak w sektorze prywatnym, energia słoneczna w obszarze komercyjnym jest opłacalna w dłuższej perspektywie, jeśli lokalne warunki pozwalają na instalację systemu solarnego. Oprócz korzyści finansowych coraz większą rolę odgrywa również wizerunek firmy. Udowodnione działania na rzecz ochrony środowiska oznaczają dla wielu firm dodatkową przewagę konkurencyjną. Firmy, które mogą twierdzić, że ich produkty są wytwarzane neutralnie pod względem emisji CO2, mogą to wykorzystać marketingowo i czerpać dodatkowe korzyści. Jest to sytuacja korzystna zarówno dla firmy, jak i dla środowiska. Oprócz wymienionych korzyści istnieje jeszcze jedna dziedzina – pracownicy. Dla pracowników firmy może być atrakcyjne, jeśli firma jest świadoma swojej społecznej odpowiedzialności i stawia na zrównoważoną produkcję energii. Oprócz poprawy wizerunku, darmowe stacje ładowania pojazdów pracowników mogą stanowić dodatkowy bodziec. Przy rocznej odległości dojazdu do pracy wynoszącej 3434 kilometrów, jak podaje Federalny Urząd Statystyczny, oznacza to oszczędności rzędu 300 euro plus ulga podatkowa dla dojeżdżających do pracy wynosząca około 1300 euro rocznie. Również to może być atutem w walce o talenty. To pokazuje, że warto rozważać inwestycje w energię słoneczną i redukcję CO2 poza samą produkcją. Inwestycja w energię słoneczną może, jeśli jest dobrze przemyślana i zastosowana, przynieść dodatkowe korzyści, które są niedrogie, ale mają duży zasięg dla firmy.

Znaczenie energii słonecznej dla redukcji CO2 w biznesie

Zasadniczo większość firm ma tę przewagę, że pracują w godzinach dziennych, kiedy świeci słońce. Inne firmy mogą dodatkowo wykorzystać technologie magazynowania energii, aby zapewnić odpowiednie zasoby również w nocy. Już na początku wspomniano o obszarach, na które wpływa produkcja energii słonecznej i związana z nią redukcja CO2. Dla firm energia słoneczna staje się coraz bardziej atrakcyjna, ponieważ technologia solarna stale się rozwija, a efektywność modułów ciągle rośnie. Oprócz celów środowiskowych, które mogą poprawić wizerunek firmy, dla przedsiębiorstw gospodarczych często większe znaczenie mają redukcje kosztów. Ponieważ systemy solarne są opłacalną inwestycją na dłuższą metę, dachy budynków, wiaty i tereny otwarte mogą być pokrywane panelami słonecznymi. Kluczowe znaczenie ma efektywność energetyczna w całym przemyśle. Im większy udział energii słonecznej w połączeniu z technologiami magazynowania energii, tym mniejsza zależność od paliw kopalnych.

Praktyczne kroki do integracji energii słonecznej w firmach

Aby obniżyć koszty energii i osiągnąć redukcję CO2 dzięki energii słonecznej, konieczne są następujące kroki. Przede wszystkim niezbędne jest określenie zapotrzebowania na energię i przeprowadzenie analizy lokalizacji, aby sprawdzić, ile miejsca jest dostępne do instalacji systemu solarnego. Następnie należy wyjaśnić kwestię finansowania, porównując i oceniając dostępne opcje finansowania i dotacji. Po zakończeniu wstępnych prac przygotowawczych przechodzi się do fazy planowania, a następnie instalacji. Faza planowania powinna również obejmować konserwację i monitorowanie systemu. Konserwacja jest ważna, aby uniknąć awarii, a ciągłe monitorowanie ma na celu zagwarantowanie funkcjonalności i możliwość natychmiastowej reakcji na ewentualne awarie lub inne zdarzenia. Ważnym elementem konserwacji jest czyszczenie modułów w razie potrzeby, aby uniknąć tzw. zacienienia. Czy automatyczny system czyszczenia jest opłacalny, należy rozważyć indywidualnie.

Studium przypadku: Udana implementacja energii słonecznej w przemyśle

Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE opublikował badanie zatytułowane „Solarofensywa – Jak dzięki energii słonecznej wywołać boom gospodarczy i chronić klimat”. To badanie zakłada, że istnieje duża szansa, że przemysł będzie w stanie pokryć swoje zapotrzebowanie na energię dzięki energii słonecznej i w ten sposób znacznie obniżyć emisję CO2. Jako przykład podano projekt firmy IBC Solar, który obejmował instalację systemu solarnego na carportach z własnym zużyciem energii przekraczającym 80 procent.

Długoterminowe korzyści i ROI z inwestycji w energię słoneczną dla firm

Korzyści dla firm wynikają z różnych obszarów. Najważniejszą korzyścią dla większości firm jest obniżenie kosztów dzięki oszczędnościom energii oraz związana z tym pewność planowania wynikająca z mniejszej zależności od publicznej sieci energetycznej i jej trudnych do przewidzenia kosztów. Biorąc pod uwagę rozwój cen energii elektrycznej w ostatnich dekadach i uwzględniając sytuację gospodarczą krajową i międzynarodową, inwestycja we własną produkcję energii jest również inwestycją w bezpieczeństwo przyszłości własnej firmy. Nadmiar energii może być również sprzedawany, ponieważ instalacje często produkują więcej energii, niż jest potrzebne, zwłaszcza w dni wolne od pracy lub w przypadku wahań zleceń. Inwestowanie w odnawialne źródła energii często przynosi również korzyści podatkowe i inne państwowe systemy zachęt. Poprawa wizerunku została już wspomniana. Warto jednak jeszcze raz podkreślić, że pozytywny wizerunek wpływa nie tylko na klientów, ale również na własnych pracowników. Wreszcie inwestycja w technologie przyszłości zawsze wiąże się z podniesieniem wartości nieruchomości.

Pokaż więcej wpisów z Styczeń 2024
pixel