Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Rewolucja w rolnictwie: Zwiększenie wydajności dzięki energii słonecznej

2023-12-27

Rewolucja w rolnictwie: Zwiększenie wydajności dzięki energii słonecznej

Podobnie jak w sektorze prywatnym, energia słoneczna przyczynia się do zwiększenia efektywności również w gospodarce, a zwłaszcza w rolnictwie, jednocześnie obniżając koszty. Obecnie istnieje wiele różnych podejść do wykorzystania energii słonecznej w różnych dziedzinach rolnictwa, aby osiągnąć wyższą efektywność. Słowa kluczowe takie jak agrofotowoltaika, zarządzanie wodą, odporność i rentowność są kluczowymi pojęciami. W dalszej części omówione zostaną różne podejścia i ich zalety.

Rola energii słonecznej we współczesnym rolnictwie

Rolnictwo jest wysoko dotowanym sektorem gospodarki, nie tylko w Niemczech, ale w całej Europie. Ze względu na wysokie koszty produkcji i energii rolnicy w Niemczech mają szczególnie trudne zadanie, aby produkować swoje wyroby po konkurencyjnych cenach. Dla rolników planowanie jest więc szczególnie ważne. Wahania cen energii i stale rosnące koszty energii dodatkowo utrudniają działalność rolników. Zwiększenie efektywności dzięki energii słonecznej pomaga rolnikom i czyni ich pracę bardziej przewidywalną, ponieważ koszty instalacji technologii solarnej są stałe, a wydajność energetyczna systemów solarnych może być przewidywana w określonych granicach tolerancji. W zależności od wielkości instalacji, zastosowanie paneli słonecznych w rolnictwie zapewnia pewien stopień autonomii, który można optymalizować dzięki technologii magazynowania energii.

Innowacyjne rozwiązania solarne dla gospodarstw rolnych

W niektórych obszarach możliwe jest podwójne wykorzystanie pól uprawnych. Kluczowym pojęciem jest agrofotowoltaika. W takich przypadkach pola mogą być wykorzystywane zarówno rolniczo, jak i do produkcji energii. Zwiększenie efektywności dzięki energii słonecznej jest osiągane dzięki dodatkowym dochodom z produkcji energii. Instalacje są budowane na słupach, dzięki czemu obszar pod nimi może być wykorzystywany rolniczo.

Do innowacyjnych technologii solarnych dla rolników należy również zarządzanie wodą w połączeniu z energią słoneczną. W rolnictwie zarządzanie wodą odgrywa coraz większą rolę w kontekście zmian klimatycznych i związanych z nimi okresów suszy. Także w tym przypadku pomagają odnawialne źródła energii. Pompy nawadniające i inteligentne systemy nawadniania mogą być zasilane energią słoneczną, co pozwala na oszczędność paliw kopalnych i zmniejszenie emisji CO2. Inteligentne systemy nawadniania obejmują również zastosowanie czujników i innych urządzeń, które optymalizują nawadnianie i oszczędzają wodę.

Alternatywą dla dachowych instalacji solarnych jest solarne ogrodzenie. Zaleta polega na podwójnym zastosowaniu. Z jednej strony ogrodzenie służy do wyznaczania granic, a z drugiej produkuje prąd i w dłuższej perspektywie samo się finansuje. Dzięki kątowi nachylenia solarne ogrodzenie może być również efektywnym uzupełnieniem instalacji dachowej, ponieważ w zimnych miesiącach roku słońce znajduje się niżej na horyzoncie.

Obniżenie kosztów i zwiększenie produktywności dzięki technologii solarnej

To, co dotyczy nawadniania, dotyczy również wszystkich innych obszarów rolnictwa. Pod pojęciem rolnictwa precyzyjnego kryją się wszystkie aspekty gospodarstwa rolnego, które dzięki nowoczesnym technologiom i urządzeniom są monitorowane i optymalizowane. Wspólną cechą tych technologii jest to, że zazwyczaj wymagają one energii elektrycznej. Dlatego odnawialne źródła energii w sektorze rolnym stanowią możliwość wyróżnienia się na tle konkurencji.

Aby uczynić odnawialne źródła energii bardziej atrakcyjnymi dla rolnictwa, dostępne są różne formy wsparcia. Przedsiębiorstwa działające w rolnictwie lub ogrodnictwie mogą ubiegać się o fundusze w ramach „Federalnego Programu Wzrostu Efektywności Energetycznej i Redukcji Emisji CO2 w Rolnictwie i Ogrodnictwie”. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) prowadzi również program wsparcia odnawialnych źródeł energii zatytułowany „Program Inwestycji Rolniczych”. MRiRW szczególnie wspiera agrofotowoltaikę (Agri-PV), aby przeciwdziałać konkurencji o tereny. Wspomniane programy wsparcia wspierają krajowe rolnictwo i pomagają rządowi w osiąganiu celów klimatycznych.

Zrównoważone rolnictwo: Długoterminowe korzyści z energii słonecznej

Długoterminowe korzyści z energii słonecznej w rolnictwie są wielorakie. Zarówno dla rolników, jak i dla społeczeństwa odnawialne źródła energii, w tym energia słoneczna, przynoszą wiele korzyści. Dla rolników zastosowanie energii słonecznej oznacza możliwość taniego zaopatrzenia w energię, co sprawia, że ich przedsiębiorstwa stają się bardziej konkurencyjne. Ponadto, stają się one przynajmniej częściowo niezależne energetycznie od publicznej sieci energetycznej, co chroni je przed wahaniami i wzrostem cen energii. Ponadto, energia, której rolnicy nie zużywają na własne potrzeby, może być sprzedana z zyskiem. W ten sposób tworzą sobie dodatkowe źródło dochodu, które dzięki agrofotowoltaice zwiększa również plony. Jak już wcześniej opisano, zastosowanie nowoczesnych, elektrycznych technologii w rolnictwie precyzyjnym również zwiększa plony. Także tutaj energia słoneczna przyczynia się do optymalizacji kosztów. Ostatecznie, zastosowanie energii słonecznej w rolnictwie przynosi korzyści całemu społeczeństwu, ponieważ pozwala na rezygnację z paliw kopalnych w ramach własnej produkcji energii. Biorąc pod uwagę, że już dziś odczuwamy coroczne skutki zmian klimatycznych, dostępne formy wsparcia ze strony rządu i samorządów są ważnym sygnałem w kontekście transformacji energetycznej.

Pokaż więcej wpisów z Grudzień 2023
pixel