Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Wkład energii słonecznej w redukcję zanieczyszczenia powietrza

2023-11-22

Wkład energii słonecznej w redukcję zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenie powietrza w Niemczech ma różne przyczyny. Ogólnie rzecz biorąc, jest ono spowodowane emisjami z przemysłu, gospodarstw domowych, elektrowni, spalaniem biomasy w lasach i na polach oraz innymi czynnikami. Głównymi winowajcami w zakresie zanieczyszczenia powietrza są między innymi elektrownie gazowe i węglowe, które wykorzystują paliwa kopalne. Aby temu przeciwdziałać, konieczne jest pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, na przykład za pomocą słońca. Energia słoneczna jest powszechnie uznawana za skuteczny środek do zastąpienia elektrowni opartych na paliwach kopalnych. Choć wymaga to również efektywnych magazynów energii, to w świetle gwałtownych postępów na obu rynkach oraz wsparcia państwa dla instalacji odnawialnych źródeł energii, sukces transformacji energetycznej wydaje się być tylko kwestią czasu.

Jak energia słoneczna pomaga w redukcji emisji: Przegląd

Zasadniczo, każda kilowatogodzina wyprodukowana za pomocą energii słonecznej zapobiega wytworzeniu kilowatogodziny w elektrowniach opartych na paliwach kopalnych. Co brzmi tak prosto, w rzeczywistości też takie jest. Węgiel i gaz ziemny podczas spalania uwalniają dwutlenek węgla (CO2), tlenki siarki (SOx) oraz tlenki azotu (NOx). Te substancje nie są emitowane, gdy energia słoneczna przejmuje rolę w produkcji energii. W ten sposób połączenie energii słonecznej i ochrony powietrza staje się modelem sukcesu. Stopień czystości powietrza ma wpływ zarówno na nasze zdrowie, jak i na środowisko, na przykład na klimat. Im większe zanieczyszczenie powietrza, tym większy wpływ na klimat i tym szybciej postępują zmiany klimatyczne. Redukcja zanieczyszczenia powietrza jest zatem niezbędna dla zachowania zdrowia, ale także dla utrzymania przyjaznego do życia środowiska. Choć zmiany klimatyczne są często przywoływane jako argument za transformacją energetyczną, aspekt zdrowotny nie powinien być pomijany. Granice między tymi kwestiami nie zawsze są wyraźne. Na przykład zmiany klimatyczne prowadzą do częstszych ekstremalnych warunków pogodowych. Okresy chłodne i ciepłe zmieniają się coraz szybciej, co u wielu osób, zwłaszcza starszych, często prowadzi do problemów zdrowotnych, a w ekstremalnych przypadkach nawet do śmierci. Redukcja emisji dzięki energii słonecznej powinna zatem być celem dla wszystkich ludzi. Ale w jakim stopniu energia słoneczna przewyższa paliwa kopalne w produkcji energii?

Porównanie wpływu na środowisko: Energia słoneczna vs. paliwa kopalne

Wykorzystanie paliw kopalnych w porównaniu do energii słonecznej zostało zbadane w licznych badaniach i wyniki są jednoznaczne. Zarówno budowa elektrowni, jak i ich eksploatacja są zasobochłonne i emitują przez cały okres użytkowania gazy cieplarniane, przede wszystkim dwutlenek węgla (CO2). Węgiel, ropa naftowa i gaz mają znacznie negatywny wpływ na środowisko, co potwierdza badanie Bundesenergie Nord. Z drugiej strony, energia słoneczna przynosi korzyści środowiskowe. Należy do odnawialnych źródeł energii i poza procesem produkcji ogniw słonecznych i paneli, zamienia energię słoneczną bezpośrednio na prąd stały, który za pomocą inwertera przekształcany jest w prąd zmienny i bezpośrednio wprowadzany do sieci. Jest to bardzo prosta, bezpieczna i ekologiczna technologia. Należy jednak wspomnieć, że produkcja ogniw słonecznych jest stosunkowo energochłonna. Możliwe jest jednak produkowanie ogniw słonecznych za pomocą energii słonecznej. Kolejnym pozytywnym aspektem, który nie powinien być pominięty, jest możliwość recyklingu uszkodzonych paneli. Panel słoneczny można w 100 procentach poddać recyklingowi. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Engie, gdzie 94 procent panelu można poddać recyklingowi, a 6 procent można wykorzystać jako piasek w budownictwie. Wyzwanie stanowią jednak procesy wydobycia niektórych materiałów potrzebnych do produkcji paneli słonecznych. Wydobycie aluminium, miedzi i krzemu nie jest obecnie zadowalające dla producentów. Jednak również w tym zakresie trwają prace nad bardziej przyjaznymi dla środowiska rozwiązaniami.

Studium przypadku: Udana redukcja zanieczyszczenia powietrza dzięki energii słonecznej

Badanie przeprowadzone przez Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme sprawdziło, czy całkowita redukcja CO2 w sektorze energetycznym jest możliwa dzięki wykorzystaniu energii słonecznej i doszło do wniosku, że jest to możliwe. Jednak w połączeniu z innymi odnawialnymi źródłami energii. Transformacja energetyczna nie jest więc już tylko ideologicznym celem, ale jest poparta solidnymi dowodami. Z tego powodu państwo intensywnie wspiera projekty dotyczące pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii. Według aktualnych danych z Federalnego Urzędu Statystycznego, wysiłki te już przynoszą rezultaty. W Niemczech w marcu ubiegłego roku zainstalowano około 2,6 miliona instalacji słonecznych o łącznej mocy nominalnej wynoszącej około 70.600 megawatów.

Perspektywy na przyszłość: Potencjał energii słonecznej w ochronie powietrza

Jak już wspomniano, energia słoneczna ma potencjał, aby wprowadzić znaczącą zmianę w transformacji energetycznej. Potencjał jest ogromny, zwłaszcza w połączeniu z nowoczesnymi systemami magazynowania energii, które jednak muszą stać się znacznie tańsze. "Statista" opublikowała dane na ten temat, które pokazują gwałtowny wzrost mocy instalacji słonecznych od roku 2000. W 2000 roku zainstalowano jeszcze 1,000 megawatów mocy szczytowej, w 2010 roku było to już 17,300 MWp, a w 2020 roku już 52,000 MWp. Na rok 2023 było to już 70,600 MWp. Według Bundesnetzagentur obecnie 12,1 procent całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną jest pokrywane przez odnawialne źródła energii. Aby pokryć całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną, musiałyby zostać zainstalowane dodatkowe instalacje słoneczne o łącznej mocy 2,2 miliona MWp. To nie jest małe zadanie, ale z pewnością nie jest niemożliwe.

Pokaż więcej wpisów z Listopad 2023
pixel